Konstant variabel

Bruk av konstante variabler.

<?

//Vi definerer en konstant
define("MITT_NAVN", "Sindre Mathisen");

//Lager en variabel med innholdet til konstanten
$navn = MITT_NAVN;

//Skriver ut Sindre Mathisen
print $navn;
//Skriver også ut Sindre Mathisen :)
print MITT_NAVN;

?>

Konstanter kan kun inneholde skalar verdier og ikke makroer.

Outputen blir slik:

Sindre Mathisen
Sindre Mathisen

Skrevet av Sindre Mathisen 2002