Forskjellige datatyper.

Boolean
//Dette er en enkel datatype. Den er enten true eller false.

$variabel = True;
$variabel = False;

Integer
//Denne datatypen er heltall. Negative og positive

$variabel = -2;
$variabel = 43;

Float/Double/Real
//Denne datatypen er desimaltall. Negative og positive

$variabel = -2.22;
$variabel = 1.44;

Tekst/Strings
//Denne datatypen er bokstaver

$variabel = "Sindre Mathisen";
$variabel = 'Sindre Mathisen';

Tabeller/Arrays. Klikk her