Antall plasser i en tabell

<?
$tabell = array( 1, 1, 1, 1);

$antall_plasser = count($tabell);

echo "Tabellen vår hadde $antall_plasser plasser.";
?>

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2002