Legge sammen tekst

Hvordan skal vi legge sammen to variabler som inneholder tekst?

Koden:
<?
$tekst1 = "Hallo";
$tekst2 = "Hallo";

$all_tekst = $tekst1.$tekst2;

//nå ligger all teksten vår i $all_tekst
print $all_tekst
?>

Poenget er altså punktumet. Det er dette som legger sammen tekstene våre.

Viktige funksjoner: