Static Cast

Ved visse tilfeller ønsker vi å gjøre om f.eks en double til en integer, eller en int til en string. Under ser du måten å løse dette på.

<?
$tall = 10;
$tall = (float)$tall; //$tall er nå 10.0

$tall2 = 10;
$tall2 = (string)$tall2; //$tall2 har nå blitt en string

?>

En liten oversikt:

Cast-navnGjør følgende
(array)Endrer til en tabell
(double), (float), (real)Endrer til et desimaltall
(int),(integer)Gjør om til et heltall
(object)Gjør om til et objekt
(string)Endrer til en string

For å sjekke hva en variabel er, se på denne siden

Skrevet av Sindre Mathisen 2002