Switch-case

Switch-case ligner ganske mye på en if-test. En tester altså på verdier. Hvis sant, gjør noe, hvis ikke sant, gjør noe annet.

<?

//initialiserer en variabel
$d=3;

//bestemmer vilken variabel vi ønsker å kjøre switch`en imot
switch ($d) {
//i tilfelle variabelen var 1, kjøres linja under
  case 1:
    print "Variabelen var 1"; break;
//i tilfelle variabelen var 2, kjøres linja under
  case 2:
    print "Variabelen var 2"; break;
  case 3:
    print "Variabelen var 3"; break;
//Når ingen av de ovenfor slår til, kjøres default-linja
default: print "Ingen av de nevnte over";
}


?>

Dette gir ouputen:

 Variabelen var 3

Skrevet av Sindre Mathisen 2001