Automatisk generering av kalender

Mange ønsker å skrive ut en enkel kalender på siden sin. Her kan du se hvordan man løser dette på en veldig enkel måte. Det vi gjør, er å kjøre en kommando som heter cal. Denne fungerer desverre kun på Linux. Så tar vi det cal returnerer, og skriver ut dette i pre-tagger.

Utskrift over et helt år:
<?
$uptime = passthru ("cal 2002");
?>
Utskrift over denne måneden, dette året:
$maned = date("m");
$ar = date("Y");
print "<pre>";
$kommando = "cal ".$maned." ".$ar;
$uptime = passthru ($kommando);
?>

Dette programmet krever at man får lov av sin host å kjøre Linux-kommandoer via PHP. Får du ikke fram noe resultat, får du mest sannsynlig ikke lov. Jeg får ikke lov :)

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2002