Store/små bokstaver i en tekststreng.

Eksempel
<?
$tekst = 'hello world!';
$tekst = strtoupper($tekst); //HELLO WORLD. Bare store bokstaver
$tekst = strtolower($tekst); //hello world. Bare små bokstaver
$tekst = ucfirst($tekst); //Hello world. Stor bokstav helt først i stringen
$tekst = ucwords($tekst); //Hello World. Stor bokstav på førsten i hvert ord

?>

Skrevet av Sindre Mathisen 2002