Benchmark tester

En liten sammenligning av hastigheter mellom Perl, Python og PHP. Husk at programmeringsspråk som C++ og ML er i de fleste tilfeller flere hundre ganger raskere enn både PHP, Perl og Python. Og for all del: ikke se deg blind på hastigheter. Det er mye annet som spiller inn også. Som for eksempel skrivbarhet, lesbarhet mm.

Benchmark : Array access

Programmeringsspråk: CPU(sec) Mem(kb) Linjer med kode
Perl 15.27 1764 13
Python 16.93 1472 12
PHP 56.63 2564 13

Benchmark : Hash (Associative Array) Access

Programmeringsspråk: CPU(sec) Mem(kb) Linjer med kode
Perl 1.35 11756 11
PHP 2.15 8776 10
Python 2.93 6344 13

Benchmark : Heap sort

Programmeringsspråk: CPU(sec) Mem(kb) Linjer med kode
Perl 9.08 3800 46
Python 10.13 3828 46
PHP 33.76 8740 46

Benchmark : Reverse a File

Programmeringsspråk: CPU(sec) Mem(kb) Linjer med kode
Perl 1.06 15368 2
Python 1.17 10644 6
PHP 7.99 39908 7

Benchmark : String Concatenation

Programmeringsspråk: CPU(sec) Mem(kb) Linjer med kode
Perl 0.10 1240 16
PHP 0.18 1504 9
Python 0.20 1504 8

Tallene er hentet fra http://www.bagley.org/~doug/shootout/ og bearbeidet av Sindre Mathisen.