Hvordan legge inn verdier i en tabell.

Tabell med tall
<?php
$min_tabell = array(1 => 22, 2 => 33);

echo $min_tabell[1]; // inneholder tallet 22
echo $min_tabell[2];    // inneholder tallet 33
?>

Tabell med tekst
<?php
$min_tabell = array(1 => "Sindre", 2 => "Mathisen");

echo $min_tabell[1]; // inneholder teksten "Sindre"
echo $min_tabell[2];    // inneholder teksten "Mathisen"
?>

Tabell med ulike datatyper
<?php
$min_tabell = array(1 => "Sindre", 2 => 33, 3 => true);

echo $min_tabell[1]; // inneholder teksten "Sindre"
echo $min_tabell[2]; // inneholder tallet 33
echo $min_tabell[3]; // inneholder true

?>