Aritmetriske operatorer

En liten oversikt:

EksempelGjør følgende
$tall_1 + $tall_2Legger isammen
$tall_1 - $tall_2Trekker fra
$tall_1 * $tall_2Ganger
$tall_1 / $tall_2Deler
$tall_1 % $tall_2Modulus

Eksempler på bruk:
<?
$tall_1 = 11;
$tall_2 = 1;

print "<pre>";

//for å få de ut preformatert
print $tall_1 * $tall_2."\n";
print $tall_1 / $tall_2."\n";
print $tall_1 + $tall_2."\n";
print $tall_1 - $tall_2."\n";
print "</pre>";
?>

Sindre Mathisen 2001