<html>
<head>
<link href="style/main.css" rel="stylesheet" text="text/css">
</head>

<body>
<?php 

//Paging & Sort. Not the most optimized solution, but it works :)
//Written by Sindre Mathisen

class xmlreader {
    var 
$navn;  // <navn></navn>
    
var $email;    // <email></email>
    
var $beskjed;  // <melding></melding>
   
    
function xmlreader ($aa) {
        foreach (
$aa as $k=>$v)
            
$this->$k $aa[$k];
    }


function 
readDatabase($filename) {
    
// read the xml "database"
    
$data implode("",file($filename));
    
$parser xml_parser_create();
    
xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_CASE_FOLDING,0);
    
xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_SKIP_WHITE,1);
    
xml_parse_into_struct($parser,$data,$values,$tags);
    
xml_parser_free($parser);     // loop through the structures
    
foreach ($tags as $key=>$val) {
    
//hvis det er en start node
        
if ($key == "melding") {
            
$molranges $val;
            for (
$i=0$i count($molranges); $i+=2) {
                    
$offset $molranges[$i] + 1;
                
$len $molranges[$i 1] - $offset;
                
$tdb[] = parse(array_slice($values$offset$len));
            }
        } else {
            continue;
        }
    }
    return 
$tdb;
} function 
parse($mvalues) {
    for (
$i=0$i count($mvalues); $i++)
        
$mol[$mvalues[$i]["tag"]] = $mvalues[$i]["value"];
    return new 
xmlreader($mol);
$db readDatabase("mynews.xml");
echo 
"Utskrift over mynews.xml:\n";
//print_r($db);

$mange count ($db);
//*******************************************************

//Her kan vi gjore snacksene ting med structen :)


sort($db); 
//vi faar en sortert tabell :)

//det finnes et utall andre maater aa sortere denne tabellen paa

//søking i tabellen
while ($i each($db)) { 
if (
$i["value"]->navn == "Sindre Mathisen") { 
echo 
"Sindre Mathisen fant jeg på plass:" ,
$i["key"]; 

}//Dere skjonner cluet tenker jeg :)

//*******************************************************

for($kk=0$kk $mange$kk++)
{
    echo 
"<table border=1 width=300><tr><td><strong>Navn:</strong></td><td>";
    echo 
$db[$kk]->navn;
    echo 
"</td></tr><tr><td><strong>Email:</strong></td><td>";
    echo 
$db[$kk]->email;
    echo 
"</td></tr><tr><td><strong>Beskjed</strong></td><td>";
    echo 
$db[$kk]->beskjed;
    echo 
"</td></tr></table><br><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>