<?
//Her skriver vi inn teksten vår.
$tabell = array(=> 
'Over skyene er himmelen alltid blå.'
'Svisker er godt for mage og kropp'
'Hvem visste at BAMA står for Banan Mathisen?');

srand((double)microtime()*1000000);

//Finner en tilfeldig tabellindeks
$plass rand(0count($tabell) -1);

//Skriver ut denne indeksen i tabellen.
echo $tabell[$plass];
?>