Oppdatere verdier i en tabell.

Tabellen vi skal bruke, lager du ved å skrive inn denne linja i mysql:

create table age(tall int);

Vi må også ha inn noen verdier for å sjekke at det hele fungerer.

insert into age values(10);
insert into age values(20);
insert into age values(30);

Koden vår ser slik ut

<?php
//Vi lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "servernavnet ditt. Lokalt brukes kun localhost";
var $username = "brukernavn";
var $password = "passord";
var $userstable = "age";
var $dbName = "person";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) 
	|| die(mysql_error());
@mysql_select_db($this->dbName) 
	|| die("Unable to select database");
}

function oppdater()
{
//Funksjonen som oppdaterer
$query = "UPDATE $this->userstable SET tall = tall + 10";
$this->result = mysql_query($query);
print "Oppdaterte feltet";
}

function steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->oppdater();
$obj->steng_db();
?>

Oppdatert 23:41 05.03.2004