Søke i en tabell

Denne tar utgangspunkt i at du har fulgt instruksjonene her.

Legges i fila searchformer.php

<form action="search.php" method="get">
Navn: <input type=text name=navn> <input type=Submit> </form>

Legges i fila search.php

<?php

//Vi lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "localhost";
var $username = "root";
var $password = "";
var $userstable = "person";
var $dbName = "mindatabase";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) 
	|| die(mysql_error());
@mysql_select_db($this->dbName) 
	|| die("Unable to select database");
}

function search(&$navn)
{
//Her gjør vi søket vårt
$query = "SELECT * FROM $this->userstable WHERE navn LIKE '$navn%' ";
$this->result = mysql_query ($query);
if ($row = mysql_fetch_array($this->result))
{
do {
  print "Søkerresultat: ";
  print $row[0];
  print ("<p>");
}
  while($row = mysql_fetch_array($this->result));
}
else
{
	print "Fant ingen poster!";
}
}

function steng_db()
{
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->search($_GET['navn']);
$obj->steng_db();

?>

</body>
</html>