Tilfeldig valgt post

Denne utskriften tar utgangspunkt i at du har fulgt instruksjonene her.

Koden nedenfor viser hvordan man kan få ut en tilfeldig valgt post. Det mest vesentlige her,
er altså funksjonen rand();

<?
//Lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "localhost";
var $username = "root";
var $password = "";
var $userstable = "person";
var $dbName = "mindatabase";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) 
	|| die(mysql_error());

@mysql_select_db($this->dbName) 
	|| die("Unable to select database");
}

function skrivut()
{
//Skriver ut alt i tabellen
$query = "SELECT fornavn FROM tbl_kunde ORDER BY rand() LIMIT 0,1";
$this->result = mysql_query($query);
$number = mysql_num_rows($this->result);
$i = 0;
if ($number == 0) :
  print "<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif ($number > 0) :
    print "<table border=1>";
    while ($i < $number):
       $navn = mysql_result($this->result,$i,"fornavn");
       print "<tr><td>Navn: </td><td>$fornavn</td></tr>";
       $i++;
    endwhile;
    print "</table></CENTER>";
endif;
}

function steng_db()
{
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
?>

Sindre Mathisen -2002