Kobling mot ODBC på Windows

Her må du lage en ODBC-kobling mot en eller annen form for database. For eksempel Access. Deretter gjør du om på parametrene under, og vips virker det!! På denne måten kan du greit bruke PHP i et Microsoft-miljø.

<?
$connect = odbc_connect("navn_på_odbc_kobling", "bruker", "passord");

// spørring
$query = "SELECT name, surname FROM users";

// kjør spørring
$result = odbc_exec($connect, $query);

// utskrift fra basen
while(odbc_fetch_row($result)){
  $name = odbc_result($result, 1);
  $surname = odbc_result($result, 2);
  print("$name $surname\n");
}

// lukk
odbc_close($connect);
?>

Skrevet av Sindre Mathisen 2001