Få ut feilmeldinger fra MySQL

For å få ut feilmeldinger fra MySQL bruker vi ofte funksjonene mysql_error() som gir oss feilmeldingen, og funksjonen mysql_errno() som gir oss nummeret på feilmeldingen. Grunnen til at denne funksjonen ikke er brukt i eksemplene ovenfor, er kort og godt fordi jeg ønsket å gjøre disse enklest mulig.

<?
//Lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "localhost";
var $username = "root";
var $password = "";
var $userstable = "person";
var $dbName = "mindatabase";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) || 
	die(mysql_errno() . ": " . mysql_error(). "\n");
mysql_select_db($this->dbName) || 
	die(mysql_errno() . ": " . mysql_error(). "\n");
}

function skrivut()
{
//Skriver ut alt i tabellen
$query = "SELECT * FROM $this->userstable";
$this->result = mysql_query($query);
$number = mysql_num_rows($this->result);
$i = 0;
if ($number == 0) :
  print "<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif ($number > 0) :
    print "<table border=1>";
    while ($i < $number):
       $navn = mysql_result($this->result,$i,"navn");
       print "<tr><td>Navn: </td><td>$navn</td></tr>";
       $i++;
    endwhile;
    print "</table></CENTER>";
endif;
}

function steng_db()
{
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
?>