Ulike farger på annenhver linje

Å ha forskjellige farger på hver record i en utskrift fra en database, letter utskriften betydlig. Funksjonen er meget enkel:

//utenfor løkka:
$teller=0;

//denne koden setter du inn i løkka di
if($teller%2)
	{
		$bgcolor="#336666";
	}
	else
	{
		$bgcolor="#990066";
	}
PRINT "<tr bgcolor=$bgcolor><td>$variabel</td>";
$teller++;

NB: Dette er ikke et komplett script, kun et kodesnutt. Du må derfor endre den slik at den passer inn i ditt script.

Skrevet av Sindre Mathisen 2001