LIMIT.

Skal du bare ha frem de 10 første postene? Eller kanskje fra post 11 til 30? Bruker du MySQL? Ikke noe problem! Du kan bare benytte deg av LIMIT 0, 10. Dvs LIMIT fra,til.

Eks: SELECT * FROM $userstable WHERE side=1 ORDER BY referer LIMIT 0,10;

Dette er en glimrende og tidsbesparende funksjon!! Meget fin til blant annet paging og nyhetssystemer.

Skrevet av Sindre Mathisen 2001