Bilde
  Førstesiden | C++ | JavaScript | SQL | ASP | PHP | PHP & MySQL | PHP & PostgreSQL | Bruktbutikk | Linker | Nytt fra php.net | Forum | Quiz
Kodearkiv
+ C++ (50)
+ Intro til PHP (113)
+ PHP og databaser
+ ASP (49)
+ SQL (26)
+ JavaScript (55)
Diverse
» Howto`s (22)
» htaccess
» Innsendte triks
Feedback
» Ris og ros
» Rapporter bugs
» Ny artikkel
» Kontakt meg
Verktøy
» Generer robots.txt
» Generer metatagger
» Redirect generator
» Scann metatagger
» Bakgrunnsfarge
» Velg font
Sjekk kode
» HTML Validator
» CSS Validator
Tilfeldig link
» The Great Computer Language Shootout
Tjenester
» Forum
» Quiz!Førstesiden / ASP / .html

Paging (blaknapper med begrenset antall per side)

Dette scriptet har jeg funnet på hjemmesidene til Microsoft. Man har ofte bruk for dette, ettersom det ofte ikke er ønskelig med alle postene på en side, men å begrense det.

<%@ EnableSessionState=False Language=VBScript %>
<%

Session.LCID=1033

set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DSN=AdvWorks"

set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.CursorLocation = 3 ' adUseClient
rs.Open "Select * from person", conn
rs.PageSize = 2
intPageCount = rs.PageCount

Select Case Request("Action")
case "<<"
intpage = 1
case "<"
intpage = Request("intpage")-1
if intpage < 1 then intpage = 1
case ">"
intpage = Request("intpage")+1
if intpage > intPageCount then intpage = IntPageCount
Case ">>"
intpage = intPageCount
case else
intpage = 1
end select
%>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio
6.0">
<TITLE>ASP & ADO Paging</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=White text=Black>

<%
rs.AbsolutePage = intPage
For intRecord = 1 To rs.PageSize
Response.Write "Record number: " & intRecord & " "
Response.Write rs.Fields("Fornavn") & " "
Response.Write rs.Fields("Etternavn") & "<br>"
Response.Write rs.Fields("Alder") & "<br>"

rs.MoveNext
If rs.EOF Then Exit For

Next

rs.Close
set rs = Nothing
conn.Close
set conn = nothing
%>
<form name="MovePage" action="default.asp" method="post">
<input type="hidden" name="intpage" value="<%=intpage%>">
<input type="submit" name="action" value="&lt;&lt;">
<input type="submit" name="action" value="&lt;">
<input type="submit" name="action" value="&gt;">
<input type="submit" name="action" value="&gt;&gt;">
Page: <%=Intpage & " of " & intpagecount%>
</form>
</BODY>
</HTML>

Funnet på microsoft.com.


Utskriftsvennlig versjon | Forslag til endring av artikkel | Skriv ut | Ny kommentar

Det er ingen kommentarer til denne artikkelen.Nyttige program
PHP
MySQL
PostgreSQL
.NET FrameWork
Apachetoolbox
EasyPHP
PHP Coder
Om meg
CV
Hvem er jeg?
Støtt sindrem.com
Bli partner?
Linke til Sindrem.com
SinSoft
Priser annonsering
Oppdrag
Kursplan 2003
Systemutvikling
Forum
Søk på sindrem.com
 
 
Søk på php.net
 
 
Nyhetsbrev
 
 På:Av:
 


 ©® Sindre Mathisen, SinSoft™ Designet for NS 6.0, IE 5, Opera 5.0 og nyere. Bokmerk denne siden.
Forum1.no - Bannerexchange