Bilde
  Førstesiden | C++ | JavaScript | SQL | ASP | PHP | PHP & MySQL | PHP & PostgreSQL | Bruktbutikk | Linker | Nytt fra php.net | Forum | Quiz
Kodearkiv
+ C++ (50)
+ Intro til PHP (113)
+ PHP og databaser
+ ASP (49)
+ SQL (26)
+ JavaScript (55)
Diverse
» Howto`s (22)
» htaccess
» Innsendte triks
Feedback
» Ris og ros
» Rapporter bugs
» Ny artikkel
» Kontakt meg
Verktøy
» Generer robots.txt
» Generer metatagger
» Redirect generator
» Scann metatagger
» Bakgrunnsfarge
» Velg font
Sjekk kode
» HTML Validator
» CSS Validator
Tilfeldig link
» Jacobsens Movable Types howto
Tjenester
» Forum
» Quiz!Førstesiden / ASP / .html

Insert ved hjelp av en System-DSN

Eksemplet under er en utrolig kjapp måte å legge inn noe i en database. Det eneste du må sette opp er en database og en ODBC-kobling som peker mot den. Jeg pleier alltid å bruke en System-DSN ettersom Microsoft påstår at dette er den kjappeste. Fordelen med ODBC er at man kan bruke f.eks Access under beta-testingen, og nå man er fornøyd, kan man bare lage en lik tabell i SQL-Server eller Oracle og peke koblingen mot denne.

For å bruke denne funksjonen må du sende inn variabler fra en form. Hvor tekstboksene heter fortrinnshvis fornavn og etternavn.

Slik ser funksjonen ut:

<%@Language="VBScript"%>

<%
Session.LCID=1033
Function Insert()
conn="DSN=Student;uid=student;pwd=magic"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
RS.Open "database",Conn,adopenstatic,adlockoptimistic 
'tabell er tabellnavnet, tallene 2,2 skal stå uansett da
dette er satte parametre'
RS.Open "person",2,2
RS.Addnew
'RS er det feltet i databasen'
    RS("fornavn") = Request.form("fornavn")
    RS("Etternavn")=Request.form("fornavn")
    RS("alder")=Request.form("alder")

RS.Update
RS.Close
End Function
'Vi kaller opp funksjonen vår på denne måten:'
Insert()
%>

Skrevet av Sindre Mathisen 2001


Utskriftsvennlig versjon | Forslag til endring av artikkel | Skriv ut | Ny kommentar

Det er ingen kommentarer til denne artikkelen.Nyttige program
PHP
MySQL
PostgreSQL
.NET FrameWork
Apachetoolbox
EasyPHP
PHP Coder
Om meg
CV
Hvem er jeg?
Støtt sindrem.com
Bli partner?
Linke til Sindrem.com
SinSoft
Priser annonsering
Oppdrag
Kursplan 2003
Systemutvikling
Forum
Søk på sindrem.com
 
 
Søk på php.net
 
 
Nyhetsbrev
 
 På:Av:
 


 ©® Sindre Mathisen, SinSoft™ Designet for NS 6.0, IE 5, Opera 5.0 og nyere. Bokmerk denne siden.
Forum1.no - Bannerexchange